На 14.11.2022 год. се проведе Общо събрание на Асоциацията на студентите-медици в България – Варна. На него бяха избрани новите членове на Управителен съвет за мандат 2022/2023 г. :

Председател – Павло Славов
Заместник-председател по вътрешна дейност – Вероника Вичева
Заместник-председател по международна дейност – Станимир Златев
Секретар – Синди Иванова
Отговорник „Връзки с обществеността (PR)“ – Виктория Георгиева
Локален отговорник на комитет „Репродуктивно здраве и СПИН“ – Елена Димитрова
Локален отговорник на комитет „Медицинско образование“ – Ирина Илиева
Локален отговорник на комитет „Обществено здраве“ – Христо Тодоров
Локален отговорник на комитет “Човешки права и мир” – Ивайла Иванова
Локален отговорник на комитет по Научен обмен – Ерсин Алишев
Локален отговорник на комитет по Професионален обмен – заминаващи – Мила Николова
Локален отговорник на комитет по Професионален обмен – пристигащи – Мария Мутафова
Пожелаваме на новия Управителен съвет успешен мандат!