Снимки от събитието С емпатия към пациентите – 25.02.2022г.