Делегацията на АСМБ-Варна💙 по време на 40-та Мини Национална среща в гр. Бургас