Кои сме ние?

Асоциацията на студентите-медици в България – Варна, АСМБ – Варна, е доброволческа неправителствена организация. Нейната цел е да обединява студентите от специалност медицина от Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна като развива техните практически умения и академични познания. АСМБ-Варна изразява мнение по въпросите, засягащи студентите медици в цялата страна като пълноправен член на Асоциацията на студентите-медици в България (АСМБ), и по глобални въпроси, свързани с IFMSA (International Federation of Medical Students Association). АСМБ-Варна е основана на 09.06.2005г. и оттогава не спира своето развитие. Днес нейните членове наброяват над 350.

Асоциацията обединява студентите-медици в гр. Варна като организира разнообразни кампании: информативни, благотворителни, скринингови, лекции и такива, развиващи практическите умения на студентите. Лекциите с различни преподаватели подготвят студентите за реалността на лекарската професия (кампания „МедиКафе“).

АСМБ-Варна осъществява събитията си самостоятелно или заедно с други правителствени и неправителствени организации. Такива са Община Варна, Дирекция „Превенции“, Национален алианс на хора с редки болести, Асоциация„Хипофиза“ и много други. В тясно сътрудничество е с Медицински университет – Варна и Студентски съвет към него, УМБАЛ “Света Марина”, АСДМ-Варна (Асоциация на студентите по дентална медицина – Варна) и АСФВ (Асоциация на студентите по фармация във Варна).

Именно чрез тази колаборация успяваме достигнем до гражданите на града . Това е доколкото интересно и забавно за студентите, толкова е и полезно за хората да научат повече за здравето си и грижата за него.

АСМБ-Варна, заедно с АСМБ-София, АСМ-Пловдив, АСМБ-Плевен и АСМБ-Стара Загора, участва в международен студентски обмен, организиран от IFMSA като всяка година посреща и изпраща студенти, желаещи да се запознаят с различни култури, иновативни методи на диагностика и лечение.