Комитет по Репродуктивно здраве и СПИН

Комитетът по Репродуктивно здраве и СПИН (Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS) се занимава с една от най-деликатните сфери от човешкото здраве. Дейността му включва мероприятия свързани с повишаване информираността на дадени групи от населението, с цел промоция на психическото и физическото сексуално здраве.

Визия

Свят, в който всеки индивид е способен да упражнява своите права за сексуално и репродуктивно здраве еднакво, без стигма и дискриминация.

Мисия

 • Да се повиши осведомеността по теми, свързани с ХИВ и СПИН, сексуалното и репродуктивно здраве.
 • Да се намали стигмата и дискриминацията на хората, живеещи с ХИВ и СПИН.
 • Да се повиши осведомеността и да се разширят знанията за факти, научни изследвания, глобални споразумения и документи за сексуално и репродуктивно здраве.
 • Да се популяризира положителната сексуалност и здравословния сексуален живот.
 • Сътрудничество и улесняване на съвместни действия по отношение на медицинското образование, общественото здраве и правата на човека.
 • Предоставяне на възможности за изграждане на капацитет за бъдещи здравни специалисти по отношение на сексуалното и репродуктивно здраве и права.
 • АСМБ-Варна ежегодно организира следните кампании:
  • Анти-СПИН кампания на 1-ви декември, който е световен ден за борба със СПИН;
  • Movember, месец на мъжкото здраве;
  • Кампании за борба срещу рака на гърдата;
  • Безплатни гинекологичен прегледи;
  • Кампании за сексуално преносими инфекции (СПИ) по случай Св. Валентин;
  • Кампании свързани с контрацепция;

Партньори