Комитет по „Обществено здраве“

Комитетът по Обществено здраве събира студенти по медицина, които обменят опит, умения и знания с цел промотиране на здравето във всички негови форми – физическо, психическо и социално. Със своята дейност комитетът адресира проблеми свързани с социалнозначимите заболявания, здравната политика, превенция на заболяванията и много други.

Комитетът по Обществено здраве (SCOPH), като структура към IFMSA, е основан още през 1952г. Той обединява студенти по медицина от цял свят, за да се учат заедно на нови умения, работа в екип и обмяна на идеи относно въпроси, свързани с общественото здраве. Поради обширността на общественото здраве в световен план SCOPH се фокусира върху различни проблеми в отделните региони, както следва:

  • Африка – незаразни болести;
  • Северна и Южна Америка – психично здраве, равна здравна осигуреност;
  • Източна и Югоизточна Азия, Океания – застаряване на населението;
  • Източен средиземноморски регион – антимикробна резистентност;
  • Европа – психично здраве и антимикробна резистентност;

Диабет

Кампания „Диабет“ се провежда във връзка със световния ден за борба с диабета (14-ти ноември). Това социалнозначимо заболяване, с всички свои макро- и микроваскуларни усложнения води до значителна смъртност в световен мащаб. Поради тази причина, ранното диагностициране и контролът му са от изключителна важност за медицинското общество. Целта на кампанията е скрийнинг на населението, в който студенти по медицина измерват кръвна захар. Преди същинската част на кампанията се провежда обучение, на което студенти могат да научат за заболяването и как правилно да осъществяват това измерване.

Хранителни разстройства (international eating disorders week)

В наши дни красотата на един човек е поставена на пиадестал и постигането на „перфектната“ фигура е от първостепенна важност. Вследствие на това много млади хора биха направили всичко в стремежа си да са възможно по-слаби и да изглеждат максимално добре, не осъзнавайки какви опасности крие това. Хранителните разстройства са едно сериозно психическо заболяване, което е не по-малко опасно от всяко друго и може да доведе до сериозни и необратими вреди върху човешкото здраве. Във връзка с International eating disorders week комитетът по Обществено здраве организира информационна лекция, имаща за цел да увеличи осведомеността за това заболяване и да премахне стигмата към тези разстройства.

Зелен живот

Всяка година сдружение “Аз вярвам и помагам” организира мащабно събитие, на което се събират пластмасови капачки. Средствата от рециклирането им се използват за закупуване на животоспасяваща медицинска апаратура в помощ на специалистите в СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов „-Варна и отделението по детска хирургия на МБАЛ „Св. Анна“ гр.Варна. В помощ на тази инициатива, АСМБ-Варна организира пунктове за събиране на пластмасови капачки и предаването им на сдружение “Аз вярвам и помагам”.

Тютюнопушенe

Всяка година на 31-ви май се отбелязва световният ден за борба с тютюнопушенето. Във връзка с това, комитетът по Обществено здраве организира кампания „Тютюнопушене“, която има за цел да информира населението за вредите от този навик и мултиорганната увреда, която оказва на организма.
Хипертония
Високото кръвно налягане или артериалната хипертония е социалнозначимо заболяване, което води до сериозни здравословни последствия, обуславящи висока смъртност и инвалидизация. Всяка година, на 17-ти май, светът отбелязва World Hypertension Day, на който комитетът по Обществено здраве организира кампания „Хипертония“. На нея студенти по медицина имат възможност да се научат да измерват правилно кръвно налягане. Кампанията има за цел да се осведоми населението за вредите от високото кръвно налягане.