Управителен съвет 2019/2020

Светослав Стоянов
Светослав СтояновПредседател
Мерлин Шефки
Мерлин ШефкиЗаместник-председател по вътрешна дейност
Веселина Добрева
Веселина ДобреваЗаместник-председател по външна дейност
Мелиса Радославова
Мелиса РадославоваPR
Николай Момчев
Николай МомчевСекретар
Мария Леонидова
Мария ЛеонидоваЛокален отговорник към Медицинско образование
Христина Таракчиева
Христина ТаракчиеваЛокален отговорник към Човешки права и мир
Пламен Димитров
Пламен ДимитровЛокален отговорник към Обществено здраве
Десислава Иванова
Десислава ИвановаЛокален отговорник към Репродуктивно здраве и СПИН
Биляна Пенева
Биляна ПеневаЛокален отговорник към Научен обмен
Александра Неделчева
Александра НеделчеваЛокален отговорник към Професионален обмен - заминаващи
Иван Ангелов
Иван АнгеловЛокален отговорник към Професионален обмен - пристигащи

Съвет по контрол и качество

Ралица Маринова
Ивайло Марковски
Бойко Матев

Управителен съвет 2018/2019

Ралица Маринова
Ралица МариноваПредседател
Светослав Стоянов
Светослав СтояновЗаместник-председател по вътрешна дейност
Александър Митев
Александър МитевЗаместник-председател по външна дейност
Моника Петрова
Моника ПетроваСекретар
Мелиса Радославова
Мелиса РадославоваPR
Петър Георгиев
Петър ГеоргиевЛокален отговорник “Медицинско образование”
Доника Божинова
Доника БожиноваЛокален отговорник “Обществено здраве”
Мерлин Шефки
Мерлин Шефки Локален отговорник “Човешки права и мир”
Веселина Добрева
Веселина ДобреваЛокален отговорник “Репродуктивно здраве и СПИН”
Николай Момчев
Николай МомчевЛокален отговорник “Професионален обмен - пристигащи ”
Ирена Мирчева
Ирена МирчеваЛокален отговорник “Професионален обмен - заминаващи”
Ванеса Додова
Ванеса ДодоваЛокален отговорник “Научен обмен”