Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ)

АСМБ - Лого

Самостоятелна, независима, неполитическа, неправителствена организация на студентите по медицина в България. Създадена е на 03.03.1990 година и е една от най-големите младежки неправителствени организации в България. АСМБ е спечелила признанието и на Българския Лекарски Съюз като официален форум на студентите по медицина в България. В АСМБ са пълноправни членове – АСМБ – София, АСМБ – Софийски Университет, АСМ-Пловдив, АСМБ – Варна, АСМБ – Стара Загора и АСМБ-Плевен.

Организацията е пълноправен член на Международната федерация на студентите по медицина – най-голямата студентска организация в света, представляваща 1.5 млн. студенти – медици от 125 страни и партнираща със СЗО, UNESCO, UNICEF, UNFPA (Фонда на ООН за население) и др. АСМБ е съучредител и на Националния Младежки Форум.

Асоциацията предоставя различни средства и методи за повишаване на квалификационните умения на студентите по медицина, както и възможности за професионалното им развитие.

Целите на организацията са:

 • Обединяване на студентите по медицина в България, независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност с оглед демократизиране на образователния процес във висшите учебни заведения;
 • Подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на студентите медици;
 • Обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;
 • Организиране на международен студентски обмен;
 • Представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване;
 • Отстояване на правата и законните интереси на студентите медици;
 • Оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на студентите медици;
 • Подпомагане и финансиране на научни проекти в областта на медицината;
 • Организиране на научни и младежки форуми с международно и национално участие;
 • Организиране и провеждане на кампании и дейности, засягащи превенцията на разпространени и социално значими заболявания самостоятолно и в сътрудничество с други неправителствени организации;
АСМБ - Лого

Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ)

Самостоятелна, независима, неполитическа, неправителствена организация на студентите по медицина в България. Създадена е на 03.03.1990 година и е една от най-големите младежки неправителствени организации в България. АСМБ е спечелила признанието и на Българския Лекарски Съюз като официален форум на студентите по медицина в България. В АСМБ са пълноправни членове – АСМБ – София, АСМБ – Софийски Университет, АСМ-Пловдив, АСМБ – Варна, АСМБ – Стара Загора и АСМБ-Плевен.

Организацията е пълноправен член на Международната федерация на студентите по медицина – най-голямата студентска организация в света, представляваща 1.5 млн. студенти – медици от 125 страни и партнираща със СЗО, UNESCO, UNICEF, UNFPA (Фонда на ООН за население) и др. АСМБ е съучредител и на Националния Младежки Форум.

Асоциацията предоставя различни средства и методи за повишаване на квалификационните умения на студентите по медицина, както и възможности за професионалното им развитие.

Целите на организацията са:

 • Обединяване на студентите по медицина в България, независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност с оглед демократизиране на образователния процес във висшите учебни заведения;
 • Подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на студентите медици;
 • Обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;
 • Организиране на международен студентски обмен;
 • Представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване;
 • Отстояване на правата и законните интереси на студентите медици;
 • Оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на студентите медици;
 • Подпомагане и финансиране на научни проекти в областта на медицината;
 • Организиране на научни и младежки форуми с международно и национално участие;
 • Организиране и провеждане на кампании и дейности, засягащи превенцията на разпространени и социално значими заболявания самостоятолно и в сътрудничество с други неправителствени организации;

International Federation of Medical Students Associations (IFMSA)

IFMSA - Лого

Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA), основана през 1951 г., е една от най-старите и най-големи организации, управлявани от студенти. Тя представя, свързва и се ангажира всеки ден със студенти по медицина от 135 неправителствени организации в 125 страни по целия свят.

АСМБ, като пълноправен член на IFMSA, е приела нейната форма на организация. Ние и останалите 134 студентски организации работим в сферата на Медицинското образование, Правата на човека, Репродуктивното и Обществено здраве. Всяка година се организират над 13 000 програми за клиничен и изследователски обмен за студентите медици, за да изследват иновациите в медицината, системите на здравеопазването и предоставянето на здравни услуги в други условия. IFMSA обединява хората, за да обменят, обсъждат и инициират проекти за създаването на един по-здрав свят. Изгражда лидери като им предоставя необходимите ресурси, познания и умения.

IFMSA - Лого

International Federation of Medical Students Associations (IFMSA)

Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA), основана през 1951 г., е една от най-старите и най-големи организации, управлявани от студенти. Тя представя, свързва и се ангажира всеки ден със студенти по медицина от 135 неправителствени организации в 125 страни по целия свят.

АСМБ, като пълноправен член на IFMSA, е приела нейната форма на организация. Ние и останалите 134 студентски организации работим в сферата на Медицинското образование, Правата на човека, Репродуктивното и Обществено здраве. Всяка година се организират над 13 000 програми за клиничен и изследователски обмен за студентите медици, за да изследват иновациите в медицината, системите на здравеопазването и предоставянето на здравни услуги в други условия. IFMSA обединява хората, за да обменят, обсъждат и инициират проекти за създаването на един по-здрав свят. Изгражда лидери като им предоставя необходимите ресурси, познания и умения.