Комитети по обмен (SCOPE & SCORE)

Eдна от основните задачи на АСМБ е да позволи на бъдещите лекари да обогатят знанията си за здравната система в целия свят, да срещнат нови култури и да бъдат лекари с всеобхватен кръгозор по отношение на проблемите на глобалното здраве. Това се осъществява благодарение на комитетите по обмен SCOPE и SCORE.

За IFMSA, SCOPE & SCORE

 • IFMSA (International Federation of Medical Students Association) – Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина e една от най-старите и най-големи студентски организации в света. Основана е през 1951 г. Тя представлява, свързва и ангажира студенти по медицина от 135 НПО-та в 125 страни по света. Това най-ясно се осъществява чрез комитетите по обмен. АСМБ е българската асоциация, член на IFMSA. Официален сайт на IFMSA: https://ifmsa.org/
 • SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) – Комитетът по Професионален обмен е първият комитет, създаден в структурата на IFMSA и формира нейния скелет. Той дава възможност на студентите по медицина да се запознаят отблизо с принципите на здравната грижа в други държави по света, осигурявайки участие в едномесечен професионален стаж за студенти от по-горен курс (от 3-ти нагоре) – които са завършили предклиничната част от своето обучение по Медицина.
 • SCORE (Standing Committee on Research Exchange) – Комитетът по Научен обмен дава възможност на бъдещите лекари да опознаят методите на изследователска дейност в различни страни от целия свят. Участие в научен обмен имат право да вземат студенти, завършили 1-ви курс.
 • Задачите на SCOPE и SCORE включват:
  • Да се определят и осигурят болничните клиники и отделения, в които да се осъществят стажовете или катедрите и проектите, върху които ще работят студентите чужденци, които идват на обмен;
  • Да се осигури място за престой на обменника;
  • Да се подпишат и уговорят условията на обмен с чуждестранните асоциации, което осигурява заминаването на българските студенти на обмен в определена държава;
  • Да се организират информационни срещи за интересуващите се от обмен и засягащи конкретни въпроси, касаещи заминаващите на обмен;
  • Да се изготви класиране на българските студенти членове на организацията, кандидатствали за обмен в чужбина и да се подпомогне тяхното заминаване.

Какво представлява обменът?

Студентите вземат участие четириседмичен стаж в избрана клинична или предклинична област на медицината в съответната държава.

 • Тези от тях, които са на Професионален обмен, се присъединяват към екипа на дадено отделение/ клиника, в което им се назначава тютор, който се грижи за тяхното обучение. Студентите-медициполучават възможността да разширят своите знания и умения, да сезапознаят с медицинските практики в различни страни по света, но ида общуват и да създадат връзки с други студенти от различнинационалности, чрез което се засилва междукултурното общуване,разбиране и единство сред студентите по медицина в световенмащаб.
 • Тези от тях, които са на Научен обмен, се присъединяват към екипа на даден научен проект, в който имат възможността да задълбочат познанията си в дадена област на науката. Тази програма се ръководи от ментор чрез основните принципи на изследователската дейност като литературни проучвания, събиране на информация, писане на научни статии, лабораторна работа, статистика. В края на проекта, от студента може да се изиска да напише кратко есе за резултатите от проведените за проекта изследвания. Основната цел на комитета по Научен обмен, е да предложи на бъдещите лекари възможността да опознаят методите на изследователска дейност в различни страни от целия свят.

През свободното време от стажа, студентът има възможност да опознае населеното място, в което е на обмен, да участва в различни социални програми, организирани от локалното SCOPE/SCORE, да изгради здрави връзки и контакти с останалите обменници. Както на студентите, участващи в научен обмен, така и на тези, които карат професионален обмен се назначава т.нар. contact person (CP), който е член на локалната студентска асоциация и има за задача да осигури всичко необходимо на студента, което е свързано с престоя му – напр. да го заведе до съответното болнично отделение и да го представи на отговорния за него лекар, да го настани в предвиденото за престоя му място, да му осигури временен телефонен номер и необходимите средства за свободно ползване на местния градски транспорт, както и да е неговата социална връзка по време на стажа му.

Какви са условията да отида на обмен?

Всяка година комитетите по обмен разглеждат и обновяват правилата и критериите по които се класират студентите за обмен. Основни условия са:

 • Студентите, кандидатстващи за обмен, трябва да бъдат студенти по медицина, членове на АСМБ.
 • Студенти, със среден успех по-нисък от 4.00 за предходните два семестъра, нямат право да участват в първо класиране.
 • Кандидати, които нямат минимум 30 точки към т.6. “Принос към Комитетите на АСМБ”, не участват в класирането.
 • За Научен обмен имат право да кандидатстват студентите след завършен първи семестър, а за Професионален след завършен трети.

Важно е при кандидатстването за дадена държава, студентът да се запознае и с условията на съответната държава, което става като се прочетат exchange conditions (EC) на дадената държава: https://exchange.ifmsa.org/exchange/explore/nmo/list

Как мога да отида на обмен?

Всяка година се разработват, разширяват и подновяват критериите за класиране от националните отговорници по професионален и научен обмен. Класирането се обосновава на точки, които получавате спрямо критериите. Владеенето на езици и успехът от предишните два семестъра дават основните точки. Голяма част от класираните заминават само въз основа на тях. Всички останали странични дейности, в които сте участвали – студентски конференции, кампании на АСМБ, участие в проекти и т.н. ви носят повече точки и ви доближават още повече до желаното място. Именно това е още една причина да вземате участие в дейностите на организацията ни.

Кандидатстването за обмен се осъществява през месец октомври, след като излезе списък с наличните места за новия обменен сезон. Кандидатите имат право да кандидатстват за 5 различни страни, като желанията им не трябва да се повтарят. Кандидатстването включва попълване на Google формуляр, в който кандидатите заявяват желанието си за участие в класирането.. Допълнително кандидатите изпращат документите си към комитетите по обмен на посочен e-mail. Необходимите документи са описани в критериите за обмен. Задължителните документи включват:

 1. Уверение за успех от предходните два семестъра.
 2. Сертификат за владеене на език (документ за владеене на английски език или диплома за завършено средно образование с посочен хорариум часове).
 3. Уверение, че сте член на Локалното Юридическо Лице (ЮЛ) – например АСМБ-Варна – член на АСМБ
 4. Сертификат от предходен обмен по програмите на IFMSA.

Класирането в съответствие с критериите за обмен се изгражда от комитетите по обмен (SCOPE & SCORE) към АСМБ. Често остават места и след първо класиране! Те са предмет на следващи класирания, докато се запълнят всички договорени места.

До средата на декември обикновено класирането е обявено. Това е времето, в което трябва да прецените дали ще запазите мястото си за стаж. Ако не желаете мястото, Вие го освобождавате и то остава за второ класиране и така, докато се заемат всички места. След като запазите мястото си ще получите ел. писмо с пароли, които ще можете да въведете в електронната база с данни на IFMSA. Там ще попълните личните си данни, в низходящ ред – желаните факултети в отделните градове, желаните клиники или проекти за стаж също в низходящ ред, мотивационни писма и препоръки. Така съответните посрещащи организации ще могат да обработят желанията Ви и да Ви разпределят.

Забележка:

Някои градове и клиники са особено популярни. За нашите партньорски организации понякога и невъзможно да изпълнят всички желания. Ако не попаднете в някой от вашите желани градове или клиники, тъй като те вече са пълни, това не може да бъде основателна причина да се откажете от стажа си. Това наистина е рядкост, но трябва да бъдете подготвени! Ако искате да се откажете по каквито и да било други причини, то трябва да го сторите до началото на март идната година, за да може да бъде намерен човек, заминаващ на Ваше място. Процедурно това се извършва с декларация, в която упоменавате, че се отказвате и причината за отказването Ви. Така ще можете да получите и парите си обратно. Ако го направите след март ще трябва да заплатите и оставащата половина от таксата, тъй като на Ваше място по договор вече идва човек, за когото трябва да се погрижим тук.

Какви са критериите за точкуване?

http://amsbulgaria.net/обмени/criteria/

Какво покрива таксата за обмен?

Договорите за обмен се подписват между две национални организации-членове на IFMSA:

 • Двустранни договори: Участващите страни обменят двама студенти (по един от всяка страна) помежду си.
 • Едностранни договори: Участник само от едната държава участва в обмен в другата държава.

Сумата, която плащате за обмен по двустранен договор се обявява всеки обменен сезон за съответното ЮЛ (за повече информация за таксата на АСМБ-Варна се обърнете към Локалните отговорници по обмен или другите членове на Управителен Съвет) и се използва за студента, който идва в България в замяна. С нея ние му осигуряваме храна, локална социална програма и др. Човекът, който идва в България, на Ваше място, често плаща дори по-висока цена в собствената си държава, за да може Вие да бъдете посрещнати там. Тази система помага на студентите от финансово по-слабите страни да се възползват от стаж в чужбина. Вие всъщност не заплащате стажа си, а стажа на студента, пристигащ в замяна. За плащането по стажа си се обърнете към отговорниците ни по Научен и Професионален обмен, които са на Ваше разположение.

Партньорската организация в съответната страна ви осигурява настаняване, стаж и едно хранене на ден (в някои страни се дават джобни пари или карта за обществения транспорт). В зависимост от приемащата държава се организират и разнообразни социални програми, предвидени за свободното време. За повече информация прочетете Exchange conditions на конкретната приемаща страна.

Таксата включва:

 1. Настаняване за 4 седмици в дадената държава.
 2. Поне едно хранене на ден или джобни пари еквивалентни на такова.
 3. Стаж в болница/лаборатория.

Таксата не включва:

 1. Транспорт до и от държавата.
 2. Всякакви други допълнителни разходи.

Какво е СР?

Важно е да се отбележи, че студентите заемали позиция на Contact Person (CP) получават значително предимство пред останалите кандидати!

Contact person (CP) e човекът, който помага на пристигащия чуждестранен студент преди и по време на обмена му. Всеки пристигащ обменник има СР, които се грижат той да се ориентира в новата среда и да се наслади на престоя си в България. Съответно на вас също се назначават CP в държавата на вашия обмен.

Заемането на позиция CP дава голямо предимство при кандидатстването за обмен! Всеки студент може да бъде CР на до двама пристигащи. Студентите, които са били CР, получават 50 допълнителни точки за обмен (100, ако са били CР на двама пристигащи) и на първо класиране се класират преди всички кандидати, които не са били CP (т.е. договорите се разпределят първо между всички кандидати, които са били CP и после между останалите кандидати). Всеки, който иска да бъде CР, може да кандидатства при обявяване на CP call.

Критерии за дейността на Contact person:

 1. Осъществяване на навременен контакт и поддържането му с пристигащия студент преди началото и по време на обмена.
 2. Посрещане на пристигащия студент.
 3. Настаняване и регистрация в общежитията, както и в МВР, при необходимост.
 4. Запознаване с болницата, отделението и ментора на чуждестранния студент.
 5. Запознаване с града.
 6. Участие в социална програма.
 7. Комуникация и помощ при нужда.
 8. Следене за попълването на Evaluation Form от чуждестранния студент.
 9. Изпращане на промоционални материали на локалните отговорници по обмен

Забележка! Точки се присъждат за изпълнениe на поне 6 от 9-те задължения за CP. На студентите, които са се записали за СР, но не са изпълнили условията няма да им бъдат присъдени точки!

При всякакви допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с Локалните отговорници по обмен:

SCOPE: E-mail: leo.varna.official@gmail.com

Локален отговорник на комитета по Професионален обмен – заминаващи (LEO-out): Александра Неделчева
Локален отговорник на комитета по Професионален обмен – пристигащи (LEO-in): Иван Ангелов

SCORE: E-mail: asmb.varna.score.official@gmail.com

Локален отговорник на комитета по Научен обмен (LORE): Биляна Пенева

Разкажи ни за обмена си!

Пристигащи

„My travels in Bulgaria were truly an experience of a lifetime surrounded by the most amazing people in a place that never seized to surprise me! This trip was about personal growth and self-discovery and I truly could not have asked for better people to accompany me on my journey! I`m gonna miss you all very deeply but you`ll always have a place in my heart“

Xxx – yas

Yasmine Khouzam, Canada

„A month of my exchange was an amazing experience, full of new international friends, different cultures, laboratory experiments, drinks on the beach…I have learnt so much about Bulgaria. I have tried banitza and rakija. I wanted to thank all Varna CPs and my exchange friends because of them I had one of the best months in my life. Love you guys!“

Aleksandra Marczyk, Poland

„If I had one word to describe my experience in Varna it would be “unforgettable”. This exchange was more than just an internship. I met wonderful people who became my family in a place I used to call my home. I did not only learn things at the hospital, but also from every person that I met. I am so grateful for the chance I had to be in Varna for my internship. I would recommend it to everybody! “

Marie-Sophie Pepin-Blanchette, Canada

„My experience in Varna was amazing. I did not only learn a lot about the lab stuff, but also I met wonderful people with whom I shared unforgettable moments. All the CPs were really nice, and they developed activities that improved our relationship as a team. If I had to come back to Bulgaria, I will definitely visit Varna again!“

Raquel Schiff, Spain

„This month with you was fantastic! I learnt a lot about anatomy and medicine but not only that. I had the chance to discover this beautiful country which is Bulgaria! Also, thanks to all my friends, who share this experience with me, it was the best month of my life. I miss you.“

Nathan Dulac, France

Заминаващи

Южна Корея (Сеул)
Ирена Мирчева

„За мен беше и винаги ще си остане една мечта, но вече сбъдната. Още преди 11 години, когато се увлякох по тази култура, винаги си мечтаех и тайно се надявах, да имам възможността да посетя тази страна. И сега, като студент по медицина, аз имах шанса да науча и видя неща, които едва ли друг път през живота си бих!

Ако трябва да говоря за страната, няма да ми стигне цял ден, толкова съм възхитена и впечатлена от тези хора, от тази нация. Относно стажа ми – аз бях в отделение по колоректална хирургия в една от най-добрите корейски болници в Сеул. Болницата… Тя беше просто уоу. Още от първия ден аз вече бях в операционната, и то с робот ДаВинчи, за какъвто дози момент бях чела само в учебниците!

Екипът, студентите, всички бяха изключително грижовни и мили с мен – навярно съм им била интересна. И въпреки, че не бяхме много обменници в Сеул, и въпреки че самото оцеляване в Корея е трудно по ред причини, хората които срещнах там, и приятелите които намерих, те промениха целия ми свят!

Дано, някой ден отново посетя Корея!“

사랑해요

Обмен Корея - 2
Обмен Корея - 1

Южна Корея (Сеул)
Ирена Мирчева

„За мен беше и винаги ще си остане една мечта, но вече сбъдната. Още преди 11 години, когато се увлякох по тази култура, винаги си мечтаех и тайно се надявах, да имам възможността да посетя тази страна. И сега, като студент по медицина, аз имах шанса да науча и видя неща, които едва ли друг път през живота си бих!

Ако трябва да говоря за страната, няма да ми стигне цял ден, толкова съм възхитена и впечатлена от тези хора, от тази нация. Относно стажа ми – аз бях в отделение по колоректална хирургия в една от най-добрите корейски болници в Сеул. Болницата… Тя беше просто уоу. Още от първия ден аз вече бях в операционната, и то с робот ДаВинчи, за какъвто дози момент бях чела само в учебниците!

Екипът, студентите, всички бяха изключително грижовни и мили с мен – навярно съм им била интересна. И въпреки, че не бяхме много обменници в Сеул, и въпреки че самото оцеляване в Корея е трудно по ред причини, хората които срещнах там, и приятелите които намерих, те промениха целия ми свят!

Дано, някой ден отново посетя Корея!“

사랑해요

Обмен Корея - 2
Обмен Корея - 1

Южна Корея (Сеул)
Ирена Мирчева

„За мен беше и винаги ще си остане една мечта, но вече сбъдната. Още преди 11 години, когато се увлякох по тази култура, винаги си мечтаех и тайно се надявах, да имам възможността да посетя тази страна. И сега, като студент по медицина, аз имах шанса да науча и видя неща, които едва ли друг път през живота си бих!

Ако трябва да говоря за страната, няма да ми стигне цял ден, толкова съм възхитена и впечатлена от тези хора, от тази нация. Относно стажа ми – аз бях в отделение по колоректална хирургия в една от най-добрите корейски болници в Сеул. Болницата… Тя беше просто уоу. Още от първия ден аз вече бях в операционната, и то с робот ДаВинчи, за какъвто дози момент бях чела само в учебниците!

Екипът, студентите, всички бяха изключително грижовни и мили с мен – навярно съм им била интересна. И въпреки, че не бяхме много обменници в Сеул, и въпреки че самото оцеляване в Корея е трудно по ред причини, хората които срещнах там, и приятелите които намерих, те промениха целия ми свят!

Дано, някой ден отново посетя Корея!“

사랑해요

Обмен Корея - 2
Обмен Корея - 1
Обмен Мароко- 2
Обмен Мароко- 1

Мароко (Маракеш)
Кристина Петрова

„Първите ми впечатления към Мароко и в частност Маракеш, където бях разпределена, бяха меко казани зашеметяващи. Червеният град, както е другото име на Маракеш, е място, на което няма как да не останеш очарован от архитектурата на сградите, вечно изпълнената с живот Медина, градините и палатите, които са като оазиси на фона на останалите части в града, и най-важното – културата и бита на местното население, които могат да бъдат от възползващи се от всяка възможност да ти продадът стоката си търговци, до едни от най-гостоприемните хора, които някога съм срещала – приемащи гости в домовете си с широко отворени ръце и засипващи ги с всякакви гозби и сладкиши.

Към приятните емоции на това изживяване допринесе и моят стаж в болницата – дори и в най-смелите си мечти не съм мислила, колко добре и топло мога да бъда приета от лекарския екип там. Успях да видя клинични случаи и манипулации, които нямах възможността да видя на стажът ми тук в България.

Независимо от всичко, най-важната част от това незабравимо изживяване, което е много трудно да се опише с няколко думи, си остава останалите обменници и екипа по обмени, с които прекарах този един месец. Това бяха хора, които почувствах като мое семейството и с които бих отишла на обмен където и да е било по света!“

Мароко (Маракеш)
Кристина Петрова

„Първите ми впечатления към Мароко и в частност Маракеш, където бях разпределена, бяха меко казани зашеметяващи. Червеният град, както е другото име на Маракеш, е място, на което няма как да не останеш очарован от архитектурата на сградите, вечно изпълнената с живот Медина, градините и палатите, които са като оазиси на фона на останалите части в града, и най-важното – културата и бита на местното население, които могат да бъдат от възползващи се от всяка възможност да ти продадът стоката си търговци, до едни от най-гостоприемните хора, които някога съм срещала – приемащи гости в домовете си с широко отворени ръце и засипващи ги с всякакви гозби и сладкиши.

Към приятните емоции на това изживяване допринесе и моят стаж в болницата – дори и в най-смелите си мечти не съм мислила, колко добре и топло мога да бъда приета от лекарския екип там. Успях да видя клинични случаи и манипулации, които нямах възможността да видя на стажът ми тук в България.

Независимо от всичко, най-важната част от това незабравимо изживяване, което е много трудно да се опише с няколко думи, си остава останалите обменници и екипа по обмени, с които прекарах този един месец. Това бяха хора, които почувствах като мое семейството и с които бих отишла на обмен където и да е било по света!“

Обмен Мароко- 2
Обмен Мароко- 1

Мароко (Маракеш)
Кристина Петрова

„Първите ми впечатления към Мароко и в частност Маракеш, където бях разпределена, бяха меко казани зашеметяващи. Червеният град, както е другото име на Маракеш, е място, на което няма как да не останеш очарован от архитектурата на сградите, вечно изпълнената с живот Медина, градините и палатите, които са като оазиси на фона на останалите части в града, и най-важното – културата и бита на местното население, които могат да бъдат от възползващи се от всяка възможност да ти продадът стоката си търговци, до едни от най-гостоприемните хора, които някога съм срещала – приемащи гости в домовете си с широко отворени ръце и засипващи ги с всякакви гозби и сладкиши.

Към приятните емоции на това изживяване допринесе и моят стаж в болницата – дори и в най-смелите си мечти не съм мислила, колко добре и топло мога да бъда приета от лекарския екип там. Успях да видя клинични случаи и манипулации, които нямах възможността да видя на стажът ми тук в България.

Независимо от всичко, най-важната част от това незабравимо изживяване, което е много трудно да се опише с няколко думи, си остава останалите обменници и екипа по обмени, с които прекарах този един месец. Това бяха хора, които почувствах като мое семейството и с които бих отишла на обмен където и да е било по света!“

Обмен Мароко- 2
Обмен Мароко- 1

Русия (Уфа)
Ния Българинова

„Здравейте! През август 2019г. аз бях на научен обмен в град Уфа, Русия. Този град е столица на Република Башкирия. Заглавието на проекта, в който участвах, е

„Изучаване на молекулярни генетични маркери за неврофиброматоза- идентификация на генна токсичност чрез ДНК-анализ“, като той се проведе в лаборатория в техния университет. Тъй като в групата от обменници имаше хора за различни проекти и от по-горни курсове, аз имах възможността да отида и с тях и да взема участие и в техните проекти. Имах шансът да наблюдавам операции в две болници в град Уфа- Педиатрия, Неврохирургия и Обща хирургия. Присъствах на операции на хидроцефалия, премахване на липома, лапароскопски операции, сменяне на колянна става и гинекологични операции. Също така имахме и лекции , изнесени от преподаватели от университета.

Относно социалната програма , огранизационният комитет се беше погрижил за всичко. Всяка седмица имахме различни развлечения. Разведоха ни из град Уфа, за три дни бяхме в град Казан (третият по красота град в Русия, след Москва и Петербург), организирахме интернационална вечеря с храни, приготвени от нас, имахме курс за правене на пелмени, ходихме на балет ( Лебедово езеро). Посетихме доста църкви и джамии и облякохме традиционни облекла за Башкирия. Аз имах възможност да отида и в Москва. За три дни посетих по- известните забележителности на столицата и останах много впечатлена от нея. Твърде много преживявания за един месец , за да се опише всичко.

Мога да кажа, че съм много доволна от самият обмен, от хората, с които се запознах и станахме като семейство , за възможностите и нещата, които видях и научих. Определено е изживяване, което остава за цял живот. Руснаците са много приветливи, точни и много може да се научи от тях – не само от медицинска гледна точка, но и като нация.“

Обмен Русия - 3
Обмен Русия - 1
Обмен Русия - 2

Русия (Уфа)
Ния Българинова

„Здравейте! През август 2019г. аз бях на научен обмен в град Уфа, Русия. Този град е столица на Република Башкирия. Заглавието на проекта, в който участвах, е

„Изучаване на молекулярни генетични маркери за неврофиброматоза- идентификация на генна токсичност чрез ДНК-анализ“, като той се проведе в лаборатория в техния университет. Тъй като в групата от обменници имаше хора за различни проекти и от по-горни курсове, аз имах възможността да отида и с тях и да взема участие и в техните проекти. Имах шансът да наблюдавам операции в две болници в град Уфа- Педиатрия, Неврохирургия и Обща хирургия. Присъствах на операции на хидроцефалия, премахване на липома, лапароскопски операции, сменяне на колянна става и гинекологични операции. Също така имахме и лекции , изнесени от преподаватели от университета.

Относно социалната програма , огранизационният комитет се беше погрижил за всичко. Всяка седмица имахме различни развлечения. Разведоха ни из град Уфа, за три дни бяхме в град Казан (третият по красота град в Русия, след Москва и Петербург), организирахме интернационална вечеря с храни, приготвени от нас, имахме курс за правене на пелмени, ходихме на балет ( Лебедово езеро). Посетихме доста църкви и джамии и облякохме традиционни облекла за Башкирия. Аз имах възможност да отида и в Москва. За три дни посетих по- известните забележителности на столицата и останах много впечатлена от нея. Твърде много преживявания за един месец , за да се опише всичко.

Мога да кажа, че съм много доволна от самият обмен, от хората, с които се запознах и станахме като семейство , за възможностите и нещата, които видях и научих. Определено е изживяване, което остава за цял живот. Руснаците са много приветливи, точни и много може да се научи от тях – не само от медицинска гледна точка, но и като нация.“

Обмен Русия - 3
Обмен Русия - 1
Обмен Русия - 2

Русия (Уфа)
Ния Българинова

„Здравейте! През август 2019г. аз бях на научен обмен в град Уфа, Русия. Този град е столица на Република Башкирия. Заглавието на проекта, в който участвах, е

„Изучаване на молекулярни генетични маркери за неврофиброматоза- идентификация на генна токсичност чрез ДНК-анализ“, като той се проведе в лаборатория в техния университет. Тъй като в групата от обменници имаше хора за различни проекти и от по-горни курсове, аз имах възможността да отида и с тях и да взема участие и в техните проекти. Имах шансът да наблюдавам операции в две болници в град Уфа- Педиатрия, Неврохирургия и Обща хирургия. Присъствах на операции на хидроцефалия, премахване на липома, лапароскопски операции, сменяне на колянна става и гинекологични операции. Също така имахме и лекции , изнесени от преподаватели от университета.

Относно социалната програма , огранизационният комитет се беше погрижил за всичко. Всяка седмица имахме различни развлечения. Разведоха ни из град Уфа, за три дни бяхме в град Казан (третият по красота град в Русия, след Москва и Петербург), организирахме интернационална вечеря с храни, приготвени от нас, имахме курс за правене на пелмени, ходихме на балет ( Лебедово езеро). Посетихме доста църкви и джамии и облякохме традиционни облекла за Башкирия. Аз имах възможност да отида и в Москва. За три дни посетих по- известните забележителности на столицата и останах много впечатлена от нея. Твърде много преживявания за един месец , за да се опише всичко.

Мога да кажа, че съм много доволна от самият обмен, от хората, с които се запознах и станахме като семейство , за възможностите и нещата, които видях и научих. Определено е изживяване, което остава за цял живот. Руснаците са много приветливи, точни и много може да се научи от тях – не само от медицинска гледна точка, но и като нация.“

Обмен Русия - 3
Обмен Русия - 1
Обмен Русия - 2

Словакия (Братислава)
Николай Момчев

„Най-якия месец в живота ми – така мога да опиша обмена ми в Братислава, Словакия. Приятелствата, които направих със сигурност ще ми останат за цял живот. Още от първата седмица станахме като семейство. Градът е невероятен, пълен с млади хора и живот. Социалната програма беше много разнообразна. Всеки ден имахме нещо организирано. В лабораторията научих много неща и опитах различни техники, за които дори не бях чувал. Пожелавам на всеки, който има възможност да отиде на обмен, заслужава си“

Словакия (Братислава)
Николай Момчев

„Най-якия месец в живота ми – така мога да опиша обмена ми в Братислава, Словакия. Приятелствата, които направих със сигурност ще ми останат за цял живот. Още от първата седмица станахме като семейство. Градът е невероятен, пълен с млади хора и живот. Социалната програма беше много разнообразна. Всеки ден имахме нещо организирано. В лабораторията научих много неща и опитах различни техники, за които дори не бях чувал. Пожелавам на всеки, който има възможност да отиде на обмен, заслужава си“

Словакия (Братислава)
Николай Момчев

„Най-якия месец в живота ми – така мога да опиша обмена ми в Братислава, Словакия. Приятелствата, които направих със сигурност ще ми останат за цял живот. Още от първата седмица станахме като семейство. Градът е невероятен, пълен с млади хора и живот. Социалната програма беше много разнообразна. Всеки ден имахме нещо организирано. В лабораторията научих много неща и опитах различни техники, за които дори не бях чувал. Пожелавам на всеки, който има възможност да отиде на обмен, заслужава си“

Галерия