Комитет по „Медицинско образование“

SCOME (Standing Committee on Medical Education) или Комитет по „Медицинско образование“, е един от най-старите комитети на Международната федерация на студентите-медици (IFMSA).

Дейностите на SCOME са от основно значение, както за студентите по медицина и бъдещите специалисти, така и за обществото, тъй като оформят качеството на грижите, които пациента получава от своя лекар. „Медицинското образование“ цели да създаде оптимално добра и ползотворна среда за всички студенти по медицина, да подпомогне тяхното професионално и личностно развитие, но в същото време да защитава обществената позиция на студентското съсловие и да се бори за подобряване на учебната и работната среда за бъдещите медици.

Комитетът по „Медицинско Образование“ към АСМБ-Варна организира редица събития, отговарящи на всички мисии на Медицинското образование в национален и световен мащаб:

Кампания “Медикафе“

Студентите имат възможност да се срещнат с бележити лекари-преподаватели от различни специалности, да се запознаят с тях извън професионалната им среда, на по чаша топло кафе или чай.

„Училище по хирургическо шиене и ехография“

Студентите могат да развият своите практически умения в основните техники на Общата хирургия и Ехографското изследване.

„Училище по хирургическо шиене и ехография“

Студентите могат да развият своите практически умения в основните техники на Общата хирургия и Ехографското изследване.

„Обучение: Как да общуваме с пациенти“

Колегите имат възможност да получат ценни съвети за комуникацията с пациенти от специалисти в редица области.

Практическа академия по Контрол на Инфекциите, Кампания „Органодонорство“

Практическа академия по Контрол на Инфекциите, Кампания „Органодонорство“