Комитет по „Човешки права и Мир“

Комитетът по Човешки права и Мир (Standing Committee on Human Rights and Peace) обединява студенти, които са мотивирани да създадат равен и мирен свят и вярват в международната, междукултурната и междуличностната солидарност. Считаме, че всеки от нас има възможността, като пълноправен член на обществото, да допринесе с нещо от себе си за този свят, тъй като правата на човека могат да съществуват, само когато се отнасят за всеки свободен човек.

Комитетът се формира за пръв път преди повече от 35 години към IFMSA под името Standing Committee on Refugees, целящ да насочи вниманието към проблемите на бежанците. Членовете на комитета скоро осъзнават, че усилията им са палиативни и решават да се насочат към корените на проблема – насилие, конфликти и нарушаване на правата на човека.

От 2005г. е какъвто го познаваме днес – Standing Committee on Human Rights and Peace.

Нашата мисия е да дадем възможност и да мотивираме студентите по медицина от Медицински университет-Варна активно и осъзнато да защитават човешките права и мира. Като бъдещи специалисти в сферата на медицината, трябва прецизно и старателно да умеем да работим с колеги и пациенти, зачитайки правата им и познавайки своите. Наша е отговорността да се запознаем с равноправието в обществото, както и в медицината и неговото нарушение, за да бъдем възможно по-добри лекари и хора.

Комитетът се стреми още в студентските години на бъдещите медици да възпита култура на съпричастност и разбиране към пациентите.

Ежегодно организира кампании свързани със здравето и правата на децата, правата на пациентите и лекарите, недискриминирано здравеопазване, възможност от лечение на всеки човек. Освен това се докосва до обществото като организира различни благотворителни и информативни кампании.

АСМБ-Варна осъществява следните проекти:

  • Световен ден на хората с псориазис – 29-ти октомври;
  • Да! За живот! – Кампания, свързана с органодонорството;
  • 10-ти декември – Световен ден на човешките права;
  • Коледа ЗаЕдно – Благотворителен Коледен базар;
  • Коледна усмивка – кампания, свързана със събиране на дрехи и играчки за деца в неравностойно положение;
  • Благотворителен Мартенски базар;
  • Болница за плюшени мечета – Под формата на игра децата ще научат повече за хигиената, здравословното хранене и за това какво се случва в една болница. Ще могат да общуват с младите лекари по приятелски и спокоен начин, който ще им помогне да преодолеят страховете си от манипулации и бели престилки. „Пациенти“ ще бъдат плюшените играчки на децата, а „мечешки доктори“ ще са студентите. Това е най-голямата кампания на комитета. Децата влизат в ролята на лекари и имат възможност, минавайки през различните отделения (ортопедия, кардиология, офталмология, хирургия и др.), да излекуват своите играчки.
  • Ден на редките болести – 29-ти февруари;
  • „Светът е шарен“ – Ден на хората със Синдром на Даун – 21-ви март;
  • Ден на Земята – 22-ри април;