На 27.02. се проведе благотворителен Мартенски базар, организиран от комитета по „Човешки права и мир“ към АСМБ-Варна. Събраните средства ще се използват за спонсориране на обучения на медицински специалисти в детски заведения и училища за грижа за деца с хронични заболявания.
Благодарим на всички, които се включиха! 🤗