Продължаваме с болестта на Уилсън.
Напомняме, че може да се присъедините на лекцията по случай деня на редките болести като последвате този линк: https://forms.gle/jXGAZN44ph1VaBgG6