На 14.11.2022г. /понеделник/ ще се проведе Общо събрание на Асоциация на студентите-медици в България-Варна от 17:00 часа в Първа аудитория на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- гр.  Варна, по инициатива на Управителен съвет на АСМБ-Варна.

Събранието ще протече при следния Дневен ред: 

1. Проверка на кворум.

2. Прием на дневен ред.

3. Избор на председател на Общо събрание.

4. Избор на протоколчик на Общо събрание.

5. Избор на изборна комисия на Общото събрание от трима души.

6. Прием на отчета на председателя за дейността на АСМБ-Варна за мандат 2021/2022г.

7. Гласуване за освобождаване от длъжност на членове на Управителен съвет на АСМБ-Варна за мандат 2021/2022г.

8. Гласуване на предложения за промяна в устава на АСМБ-Варна.

9. Избор на нов Управителен съвет на АСМБ-Варна за мандат 2022/2023г.

10. Гласуване и приемане на почетни членове на АСМБ-Варна.

11. Други.

Длъжностите, за които може да кандидатствате, са: 

 • Председател
 • Заместник- председател по вътрешна дейност
 • Заместник- председател по международна дейност
 • Секретар
 • Отговорник „Връзки с обществеността“ (PR).

Отговорници по комитети:

 • Репродуктивно здраве и СПИН
 • Медицинско образование
 • Обществено здраве
 • Научен обмен
 • Професионален обмен- заминаващи
 • Професионален обмен- пристигащи
 • Човешки права и мир

Предложения за промяна в устава на АСМБ-Варна се приемат в текстов документ, изпратен на официалната поща на Асоциацията: amsb.varna@gmail.com .

Предложението трябва да съдържа:

 • копиран стария текст от устава, който желаете да промените. ( уставът може да намерите ТУК )
 • промяната, която предлагате, написана разбираемо и недвусмислено
 • аргументи.

Кандидатите за изброените позиции е нужно да отговарят на критериите описани в устава на АСМБ-Варна за съответните длъжности, като е необходимо да изпратят CV, мотивационно писмо с описан план за работа и снимка на следния имейл адрес: amsb.varna@gmail.com

Крайният срок за подаването на кандидатури е 31.10.2022г. 23:59г.