По повод седмицата на Антибиотичната резистентност на СЗО (18-24.11.2022) и ние сметнахме за необходимо да се включим в кампанията за образоване на населението относно този глобален проблем. Комитетът по „Обществено здраве“ на АСМБ-Варна в колаборация с @aphsvarna създадоха тези информационни постове за вас.

🦠 Включете се и в нашия story-quiz!

Кампанията се осъществява със съдействието на @studentcouncil.muvarna и @admsvarna.