Последно, но не на последно място, Ви представяме синдрома на Каменния човек.
Напомняме, че може да се присъедините на лекцията по случай деня на редките болести като последвате този линк: Линк