Здравейте,

Златко Стоянов Динков се нуждае от кръвопреливане. Той е на 52 години и страда от Синдрома на Мошковиц. Това е рядко заболяване, при което е нужно да се използва  дневно плазмата на 12 дарители. Цялостното лечение включва около 20 процедури, т.е. са нужни 240 кръводарители засега. Единственото лечение в момента е плазменият обмен, при което кръвната плазма на болния се замества с прясно замразена плазма от здрави дарители. Съответно всеки може да дари кръв без значение от кръвната група. Нужни са само имената на Злати и името на болницата:
Златко Стоянов Динков, болница УМБАЛ „Света Марина“, гр. Варна за отделение Реанимация.

Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с Росица Димитрова – 0885912172 .

Всеки, който желае да помогне в тези светли празници, може да дари кръв в център по кръводаряване.

ЦЕНТРОВЕ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ