На 03.11.2023г. /петък/ ще се проведе Общо събрание на Асоциация на студентите-медици в България-Варна от 17:30 часа в Първа аудитория на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- гр.  Варна, по инициатива на Управителен съвет на АСМБ-Варна.

Събранието ще протече при следния Дневен ред: 

 1. Проверка на кворум;
 2. Прием на дневен ред;
 3. Избор на председател на Общото събрание;
 4. Избор на протоколчик на Общото събрание;
 5. Избор на изборна комисия на Общото събрание от трима души;
 6. Прием на отчета на председателя за дейността на АСМБ-Варна за мандат 2022/2023 г.
 7. Гласуване за освобождаване от длъжност на членове на Управителен съвет на АСМБ-Варна за мандат 2022/2023 г.;
 8. Гласуване на предложения за промяна в устава на АСМБ-Варна;
 9. Избор на нов Управителен съвет на АСМБ-Варна за мандат 2023-2024г.;
 10. Други.

Длъжностите, за които може да кандидатствате, са: 

 • Председател
 • Заместник- председател по вътрешна дейност
 • Заместник- председател по международна дейност
 • Секретар
 • Отговорник „Връзки с обществеността“ (PR).

Отговорници по комитети:

 • Репродуктивно здраве и СПИН
 • Медицинско образование
 • Обществено здраве
 • Научен обмен
 • Професионален обмен- заминаващи
 • Професионален обмен- пристигащи
 • Човешки права и мир
 • Изграждане на капацитет

Предложения за промяна в устава на АСМБ-Варна се приемат в текстов документ, изпратен на официалната поща на Асоциацията: amsb.varna@gmail.com .

Предложението трябва да съдържа:

 • копиран стария текст от устава, който желаете да промените. ( уставът може да намерите ТУК )
 • промяната, която предлагате, написана разбираемо и недвусмислено
 • аргументи.

Кандидатите за изброените позиции е нужно да отговарят на критериите описани в устава на АСМБ-Варна за съответните длъжности, като е необходимо да изпратят CV, мотивационно писмо с описан план за работа и снимка на следния имейл адрес: amsb.varna@gmail.com

Крайният срок за подаването на кандидатури е 20.10.2023г. 23:59г.