Скъпи колеги,
На 4.11.2021 год. се проведе Общо събрание на Асоциацията на студентите-медици в България – Варна. Събранието протече в хибридна среда и при спазването на всички противоепидемични мерки. Бяха избрани новите членове на Управителен съвет за мандат 2021/2022 г. :

Председател – Николай Момчев
Заместник-председател по вътрешна дейност – Мария Леонидова
Заместник-председател по международна дейност – Емил Неделчев
Секретар – Лора Александрова
Отговорник „Връзки с обществеността (PR)“ – Делян Миран
Локален отговорник на комитет „Репродуктивно здраве и СПИН“ – Калина Великова
Локален отговорник на комитет „Медицинско образование“ – Станимир Златев
Локален отговорник на комитет „Обществено здраве“ – Синди Иванова
Локален отговорник на комитет “Човешки права и мир” – Павло Славов
Локален отговорник на комитет по Научен обмен – Вероника Вичева
Локален отговорник на комитет по Професионален обмен – заминаващи – Мила Николова
Локален отговорник на комитет по Професионален обмен – пристигащи – Росица Денева

Пожелаваме на новия Управителен съвет много успехи!