България е на последно място сред членките на Европейския съюз по брой трансплантации на милион от населението. Средно за последните няколко години в страната ни трупните донори наброяват под 10 на година. За сметка на това листата на нуждаещите се от трансплантации надхвърля 1200 души, като всеки ден се прибавят нови. На какво се дължи тази черна статистика? Предимно на предубедеността и недостатъчната осведоменост. В отговор на това за втора поредна година Комитетът по „Човешки права и мир“, съвместно с Комитета по „Медицинско образование“ към АСМБ-Варна организират кампания в подкрепа на Органодонорството и Трансплантациите.

Заповядайте на нашата информационна лекция на 11.12 (петък) от 17ч. в платформата Blackboard със специални гости Проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.– началник на Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Св. Марина”- Варна и Проф. д-р Никола Владов, д.м.н. – ръководител на клиниката по Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА-София.

Събитието се организира съвместно с Асоциацията на студентите по дентална медицина – Варна (АСДМ), Асоциацията на студентите по фармация – Варна (АСФВ) и с подкрепата на Студентски Съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

Липсата на информираност и знание стоят в основата на този проблем и НИЕ можем да бъдем част от промяната на черната статистика! За записване: ТУК